Υποθέσεις με τις οποίες έχει ασχοληθεί η εταιρία

Ενδεικτική παράθεση:

Διαφορες τραπεζικου δικαιου, οπως ενδεικτικα:

 • Διαφορά από εξωχρηματιστηριακά παράγωγα (derivatives) και ακύρωση συναφούς διαιτητικής απόφασης
 • Συμμετοχή ομολογιούχων δανειστών τράπεζας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας
 • Διαπραγμάτευση διευθέτησης χρέους από πολλαπλές τραπεζικές δανειακές συμβάσεις
 • Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο σε διασυνοριακές τραπεζικές δανειακές συμβάσεις
 • Μεταβίβαση τραπεζικών δανειακών συμβάσεων και τύχη χρηματοοικονομικής ασφάλειας της τράπεζας
 • Ζητήματα εγγύησης, σωρευτικής αναδοχής χρέους και αιτιώδους αναγνώρισης χρέους από τη διευθέτηση μη εξυπηρετούμενων τραπεζικών δανείων
 • Ζητήματα από τη διαδικασία εκλογής του διευθύνοντος συμβούλου τράπεζας
 • Ζητήματα παραγραφής των αξιώσεων αποζημίωσης μιας τράπεζας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου της
 • Συμβάσεις κοινωνικοασφαλιστικού χαρακτήρα μεταξύ της τράπεζας και του ταμείου αλληλοβοήθειας τραπεζικών υπαλλήλων
 • Ειδικά ζητήματα λύσης αλληλοβοηθητικού ταμείου
 • Κύρος γενικών όρων συναλλαγών των τραπεζικών δανείων που χορηγήθηκαν σε ελβετικό φράγκο
 • Ειδικά ζητήματα από το κόστος είσπραξης των καθυστερούμενων τραπεζικών δανείων
 • Ευθύνη τράπεζας από τη μη ανανέωση ασφαλιστικής σύμβασης συναφθείσας υπέρ δανειολήπτη
 • Ανατοκισμός αγροτικού τραπεζικού δανείου
 • Χορήγηση τραπεζικού δανείου με αντισυμβατικό, από την πιστοδότρια τράπεζα, τρόπο και συναφής ευθύνη της τράπεζας

Διαφορες μοναστηριακης περιουσιας, ΟΠΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:

 • Κατασχετό, εκποιήσεις και λοιπά ζητήματα ακίνητης μοναστηριακής περιουσίας

Μισθωσεις, ΟΠΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:

 • Υπερημερία εκμισθωτή ακινήτων μείζονος τουριστικής εκμετάλλευσης και συναφής ευθύνη του εκμισθωτή (συμβατική και αδικοπρακτική)
 • Αναπροσαρμογή μισθώματος της επαγγελματικής μίσθωσης μιας πολυεθνικής εταιρίας
 • Διαπραγματεύσεις και σύνταξη μισθωτηρίου επαγγελματικής εκμίσθωσης πολυκαταστήματος
 • Αποζημίωση χρήσης επί μη απόδοσης σφραγισμένου από το ΣΔΟΕ επαγγελματικού μισθίου
 • Leasing και ευθύνη από ελαττώματα εκμισθωθέντων μηχανημάτων (επεξεργασίας ξύλου, ιατρικού μηχανήματος, εκτυπωτικού μηχανήματος επαγγελματικής χρήσης κ.ά.)

Πωλησεις, ΟΠΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:

 • Ανώμαλη εξέλιξη μιας πώλησης επιχείρησης (asset deal) με μεταβίβαση δικαιώματος μεταλλειοκτησίας και παραχώρηση χρήσης δασικής έκτασης
 • Πώληση μετοχών α.ε. (share deal) και ευθύνη για ελαττώματα της επιχείρησης της α.ε.
 • Ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης προμήθειας πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης σε πρατήρια καυσίμων
 • Πώληση άδειας αυτοκινήτου επαγγελματικής χρήσης
 • Εξαπάτηση αγοραστών μεγάλης ακίνητης ιδιοκτησίας

Εργολαβιες, ΟΠΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:

 • Ανώμαλη εξέλιξη σύμβασης ανέγερσης πολυώροφης οικοδομής «με αντιπαροχή» και ευθύνη εργολάβου για ελαττώματα της οικοδομής σε συνάρτηση με τη μη έκδοση οικοδομικής άδειας ελλείψει πρωτοβουλιών του οικοπεδούχου
 • Σύμβαση ανέγερσης εξοχικής μονοκατοικίας μεταξύ αλλοδαπών και ευθύνη εργολάβου για ελαττώματα της μονοκατοικίας με συναφή ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου δικαίου
 • Απόσχιση και εισφορά κατασκευαστικού κλάδου μιας εργολήπτριας εταιρίας-μέλους κοινοπραξίας για την εκτέλεση δημοσίου έργου

Εταιρικες διαφορες, οπως ενδεικτικα:

 • Εικονικότητα συμμετοχής εταίρων σε ανώνυμες ξενοδοχειακές εταιρίες
 • Καταγγελία εταιρικής σχέσης διμερούς ομόρρυθμης φαρμακευτικής εταιρίας
 • Εικονικότητα συμμετοχής εταίρου σε ομόρρυθμη εταιρία
 • Ζητήματα ευθύνης μελών δ.σ. συνεταιρισμού
 • Δικαστικός διορισμός διαχειριστή ομόρρυθμης εταιρίας
 • Αντικατάσταση εκκαθαριστή ομόρρυθμης εταιρίας για σπουδαίο λόγο
 • Ζητήματα χρησικτησίας ακινήτων πολυεθνικής εταιρίας από τους εργαζομένους της
 • Δουλείες οδού και Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός
 • Καταχρηστική καταγγελία χρησιδανείου ακίνητης περιουσίας κοινωφελούς ιδρύματος

Αποζημιωσεις λογω αδικοπραξιας, οπως ενδεικτικα:

 • Αδικοπρακτική ευθύνη της παραγωγού αυτοκινητοβιομηχανίας σε περίπτωση πρόκλησης αυτοκινητικού ατυχήματος
 • Αδικοπρακτική ευθύνη και ευθύνη από διακινδύνευση κατά την ανέγερση υποσταθμών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Αδικοπρακτική ευθύνη οικοπεδούχων και εργολάβων κατά την ανέγερση πολυκατοικιών δίπλα σε υποσταθμούς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Ευθύνη σε αποζημίωση τηλεοπτικού σταθμού πανελλήνιας εμβέλειας λόγω προσβολής προσωπικότητας

Κληρονομικες διαφορες, ΟΠΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:

 • Κύρος διαθήκης από υπέργηρη διαθέτιδα
 • Κύρος διαθήκης από διαθέτιδα με Alzheimer