Υπηρεσίες

Εργολαβιες

Μισθωσεις

• επαγγελματικές
• χρηματοδοτικές-leasing
• κατοικίας

Πωλησεις

• επιχειρήσεων
• ακινήτων
• διεθνείς-CISG

Τραπεζικες συμβασεις

• δάνεια
• αλληλόχρεοι λογαριασμοί
• εγγυητικές επιστολές
• πιστώσεις έναντι εγγράφων
• εμβάσματα
• δημόσιες εγγραφές
• factoring

Αδικοπραξιες

• προσβολή προσωπικότητας
• ελαττωματικά προϊόντα
• απάτες
• ακάλυπτες επιταγές
• ιατρική ευθύνη
• ευθύνη μελών δ.σ. ανώνυμης εταιρίας

Καταδολιευση δανειστων

Συμβασεις διανομης και εμπορικης αντιπροσωπειας

Συμβασεις franchising

Σωματεια

• κύρος αποφάσεων
• ίδρυση
• λειτουργία
• λύση