Δικαστικές αποφάσεις

Δικαστικες αποφασεις που παραπεμπουν στο εργο του Αν. Βαλτουδη ειναι μεταξυ αλλων οι ακολουθες:

 1. ΑΠ 82 και 83/2014 ΝΟΜΟΣ
 2. ΤριμΕφΠειρ 555/2020 ΤΝΠ Qualex
 3. ΤριμΕφΠειρ 548/2020 ΤΝΠ Qualex
 4. ΤριμΕφΠειρ 465/2020 ΤΝΠ Qualex
 5. ΤριμΕφΘεσ 243/2020 ΤΝΠ Qualex
 6. ΤριμΕφΔωδ 161/2020 ΤΝΠ Qualex
 7. ΤριμΕφΑθ 3394/2019 ΤΝΠ Qualex
 8. ΤριμΕφΑθ 5148/2018 ΤΝΠ Qualex
 9. ΤριμΕφΑθ 3866/2018 ΤΝΠ Qualex
 10. ΤριμΕφΠειρ 709/2018 ΤΝΠ Qualex
 11. ΤριμΕφΑθ 5211/2017 ΤΝΠ Qualex
 12. ΤριμΕφΑθ 1539/2017 ΤΝΠ Qualex
 13. ΤριμΕφΑθ 423/2017 ΤΝΠ Qualex
 14. ΤριμΕφΠειρ 727/2017 ΤΝΠ Qualex
 15. ΤριμΕφΘεσ 251/2017 ΤΝΠ Qualex
 16. ΤριμΕφΑθ 2211/2015 ΤΝΠ Qualex
 17. ΤριμΕφΑθ 2204/2015 ΤΝΠ Qualex
 18. ΤριμΕφΑθ3189/2015 ΤΝΠ Qualex
 19. ΤριμΕφΑθ 1427/2015 ΤΝΠ Qualex
 20. ΤριμΕφΑθ 1305/2015 ΤΝΠ Qualex
 21. ΤριμΕφΠειρ 601/2015 ΤΝΠ Qualex
 22. ΕφΑθ 1567/2014 ΤΝΠ Qualex
 23. ΜονΕφΑθ 4237/2020 ΤΝΠ Qualex
 24. ΜονΕφΑθ 2234/2020 ΔΕΕ 2020, 955
 25. ΜονΠρωτΠειρ 1114/2020 ΤΝΠ Qualex
 26. ΜονΕφΠειρ 525/2020 ΤΝΠ Qualex
 27. ΜονΕφΠειρ 501/2020 ΤΝΠ Qualex
 28. ΜονΕφΠειρ 380/2020 ΤΝΠ Qualex
 29. ΜονΕφΠατρ 255/2020 ΝΟΜΟΣ
 30. ΜονΕφΠειρ 209/2020 ΤΝΠ Qualex
 31. ΜονΕφΑθ 2281/2019 ΤΝΠ Qualex
 32. ΜονΕφΑθ 5353/2018 ΤΝΠ Qualex
 33. ΜονΕφΑθ 4094/2018 ΤΝΠ Qualex
 34. ΜονΕφΑθ 1000/2018 ΕλλΔνη 2019, 1485
 35. ΜονΕφΘεσ 702/2018 ΤΝΠ Qualex
 36. ΜονΕφΘεσ 690/2018 ΔΕΕ 2019, 1606
 37. ΜονΕφΑθ 141/2018 ΤΝΠ Qualex
 38. ΜονΕφΑθ 4850/2017 ΤΝΠ Qualex
 39. ΜονΠρωτΠειρ 4751/2017 ΤΝΠ Qualex
 40. ΜονΕφΑθ 1278/2017 ΤΝΠ Qualex
 41. ΜονΕφΘεσ 484/2017 ΕπισκΕΔ 2017, 542
 42. ΜονΕφΠειρ 244/2017 ΤΝΠ Qualex
 43. ΜονΕφΚρητ 60/2016 ΤΝΠ Qualex
 44. ΜονΕφΚερκ 47/2015 ΤΝΠ Qualex
 45. ΕφΑθ 601/2015 ΝΟΜΟΣ
 46. ΕφΠειρ 601/2015 ΝΟΜΟΣ
 47. ΕφΛαρ 348/2015 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
 48. ΕφΑθ 658/2012 ΔΕΕ 2012, 693 = ΕλλΔνη 2013, 753
 49. ΕφΛαρ 162/2014 ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 2014, 724
 50. ΕφΑθ 1567/2014 ΔΕΕ 2014, 961
 51. ΕφΑθ 658/2012 ΔΕΕ 2012, 693 = ΕλλΔνη 2013
 52. ΕφΠειρ 734/2012 ΔΕΕ 2013, 160
 53. ΕφΠειρ 720/2012 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
 54. ΕφΑθ 358/2012 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
 55. ΕφΑθ 3877/2011 ΕλλΔνη 2012, 1352
 56. ΕφΠατρ 269/2011 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
 57. ΕφΑθ 5745/2010 ΕλλΔνη 2011, 852
 58. ΕφΑθ 1583/2010 ΕφΑΔ 2011, 174
 59. ΕφΑθ 395/2010 ΕΔικΠολ 2010, 137
 60. ΕφΘεσ 47/2010, Αρμ 2012, 79
 61. ΕφΛαρ 133/2010 ΕπισκΕΔ 2011, 145
 62. ΕφΛαρ 377/2010 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
 63. ΕφΘεσ 1408/2009 Αρμ 20, 211
 64. ΕφΑθ 3778/2008 ΕλλΔνη 2009, 272
 65. ΕφΙωαν 41/2008 Αρμ 20, 1343
 66. ΕφΑθ 2302/2007 ΔΕΕ 2008, 1001
 67. ΕφΑθ 4187/2006 ΕλλΔνη 2008, 879
 68. ΠΠρΠειρ 1237/2019 ΝΟΜΟΣ
 69. ΕφΑθ 722/2006 ΕλλΔνη 2010, 548
 70. ΕφΑθ 7878/2005, ΕλλΔνη 47 (2006), 1483, 1484 Ι
 71. ΕφΑθ 6031/2005 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
 72. ΠΠρΑθ 5012/2018 ΝΟΜΟΣ
 73. ΠΠρΘεσ 3526/2018 ΕλλΔνη 2018, 832
 74. ΠΠρΠατρ 524/2018 ΝΟΜΟΣ
 75. ΠΠρΘεσ 8967/2017 ΝΟΜΟΣ
 76. ΠΠρΑθ 3704/2017 ΝΟΜΟΣ
 77. ΠΠρΑθ 1351/2017 ΕφΑΔ 2018, 928
 78. ΠΠρΠατρ 97/2017 ΕφΑΔ 2018, 767
 79. ΠΠρΤρικ 14/2017 ΝΟΜΟΣ
 80. ΠολΠρωΑθ 11/2016 ΕλλΔνη 2016, 835
 81. ΠΠρΑθ 1701/2015 ΕλλΔνη 2016, 536
 82. ΠΠρΘεσ 17138/2013 ΝΟΜΟΣ
 83. ΠΠρΘεσ 8642/2013 Αρμ 2014, 472
 84. ΠΠρΑθ 895/2012 ΧρΙΔ 2012, 621
 85. ΠολΠρωτΛαρ 42/2011 Αρμ 20, 1306
 86. ΠολΠρΒολ 20/2011 Αρμ 2011, 401
 87. ΠΠρΑθ 6915/2010 ΕπισκΕΔ 2011, 261
 88. ΠΠρΑθ 2204/2010 ΝΟΜΟΣ
 89. ΠΠρΒολ 115/2010 Αρμ 2010, 1500
 90. ΠΠρΑθ 2418/2008 ΕλλΔνη 2009, 277
 91. ΠΠρΘεσ 22513/2003 Αρμ 2003, 1802
 92. ΜονΠρωτΘεσ 5293/2019 Αρμ 2019, 534
 93. ΜονΠρωτΠειρ 3106/2019 ΕΠολΔ 2019, 698
 94. ΜονΠρωτΠατρ 192/2019 ΝΟΜΟΣ